logo

lehké umělé kamenivo
určené pro stavebnictví

l1
l4
l2

admin

Balisticky odolné směsy – nový projekt naší společnosti

V letošním roce se naše společnost pustila do řešení nového projektu zaměřeného na balisticky odolné směsy.

Předmětem projektu je provedení a vyhodnocení balistických zkoušek na připravených vzorcích betonových směsí. Balistické zkoušky budou provedeny kvalifikovaným personálem podle zavedených norem a certifikovaných metodik pod vedením národní autority Vojenského výzkumného ústavu, s. p. pro STANAG 4569 a STANAG 2920.

Název projektu: Vývoj balisticky odolných konstrukcí při použití nejnovějších materiálů a progresivní technologie úpravy kameniva

Doba realizace projektu: 2021 – 2022

Cíl projektu: Cílem projektu je optimalizace samotného složení betonové směsi, návrh a ověření nosné konstrukce pro přichycení vzorků. Vzorky betonových směsí budou ostřelovány vybranými projektily a bude hodnocena jejich balistická odolnost. Výsledkem služby budou protokoly obsahující výsledky balistických zkoušek všech testovaných vzorků včetně hodnocení odolnosti proti projektilům příslušné úrovně ochrany.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nové výzkumné centrum již provozu

Naše společnost v nedávné době realizovala v rámci rozvojové strategie projektový záměr spojený se vznikem nového výzkumného pracoviště / kapacity.

Projekt je veden pod názvem: VÝZKUMNÉ CENTRUM ZAMĚŘENÉ NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ, který byl spolufinancován Evropskou unií.

Účelem projektu bylo založení nové infrastruktury pro výzkum a vývoj.

Rádi Vám touto cestou umožnníme přístup formou komerční služby. V případě zájmu o naše služby, případně spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Toto centrum nám umožní Vám poskytnout zejména tyto služby:

– Ověření podmínek výroby lehkých spékaných kameniv, AGLOPORIT.
– Ověření podmínek PELETIZACE jemnozrnných materiálů.
– Návrh lehkých vysokohodnotných BETONŮ, včetně možnosti ověření výroby dílců.
– Vývoj betonů pro specifické účely.
– Návrh a ověření podmínek zpracování VEP.

Bližší informace:
WWW.SASBRNO-VYZKUM.CZ
Email: vyzkum@sasbrno.cz
Tel.: +420 531 029 311

Využití agloporitu

Nyní provádíme výzkumné a vývojové aktivity spojené možností uplatnění agloporitu v rámci problematiky lehkých betonů. Ty mohou být následně využívány jako konstrukční lehké betony pevnostní třídy až LC 45/50 při objemové hmotnosti cca 1900Kg/m3, tedy je třídy D 2,0.
Cílem činností je také dosáhnout lehkých pohledových samozhutnitelných betonů.

Pohled na již zatvrdlý povrch plošného dílce.

 

Pecní modul a mikrodávkovač

V současné době pracujeme na výkresové dokumentaci pecního modulu. V nejbližší době začneme se samotnou výrobou. Dále máme k dispozici prototyp zařízení mikrodávkovače vlhké suroviny a pracujeme na propojení s technologií aglomerace.

Pracujeme na novém projektu

Projekt je zaměřen na praktické využití tuhých energetických odpadů při výrobě umělého spékaného kameniva. V současné době v rámci výzkumu a vývoje je ověřováno nové technologické zařízení, které má za cíl umožnit zpracování vedlejších energetických odpadů a produktů formou výroby lehkého umělého kameniva využitelného i ve velmi náročných aplikacích, dále lehké vysoko-pevnostní betony a kompozitní materiály s vysokou odolností při tepelném namáhání. Hlavní náplní řešeného projektu je velmi důležitá a zcela zásadní změna podmínek výroby kameniva.

Název projektu: Nová progresivní technologie výroby lehkého vysokopevnostního kameniva

Doba realizace projektu: 2016 – 2018

Cíl projektu: V praktických podmínkách ověřit energeticky, ekonomicky a ekologicky velmi úspornou technologii výroby umělého kameniva

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

PF 2017

Společnost Svoboda a syn, s.r.o. a TARPO s.r.o. Vám přejí klidné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2017.

 

PF 2017 - SAS

Zkušební vzorky kameniva

Pokud máte zájem o zkušební vzorky kameniva pro vaši aplikaci, můžete nás kontaktovat. Rádi Vám vzorky poskytneme. Kontaktní informace jsou uvedeny na našich stránkách v odkazu KONTAKT.

DSCN4628

Nové technologické zařízení na výrobu agloporitu

Rádi bychom vás informovali, že v současné době je navrhováno nové technologické zařízení na výrobu agloporitu. Zařízení bude mít kapacitu výroby cca 4 m3 za den. Provozní zkoušky plánujeme na konec roku 2016, uvidíme jak se nám to podaří….

Co nás čeká v roce 2016?

V průběhu roku 2015 byly provedeny velmi rozsáhlé zkoušky, které byly zaměřeny na optimalizaci a vývoj surovinové směsi pro výrobu lehkého umělého kameniva spékáním. Na základě získaných výsledků budou v roce 2016 zahájeny činnosti spojené s konstrukčním návrhem a výrobou prototypového zařízení a následně celé linky pro ověřování technologických procesů v praktických podmínkách. Jedná se o velmi progresivní a energeticky úsporné zařízení, které umožní výrobu umělého kameniva na principu samovýpalu. Po zprovoznění zařízení bude možné provést vysokokapacitní ověření vhodnosti využití různých (vhodných) druhů VEP.

Těšíme se na spolupráci.

Přejeme krásné prožití Vánočních svátků a úspěšný rok 2016.

Svoboda a syn, s.r.o. a Tarpo, spol s r.o.