logo

lehké umělé kamenivo
určené pro stavebnictví

l1
l4
l2
Hlavní předností námi vyráběného Agloporitu je velmi dobrý poměr mezi jeho pevností a hmotností. Toto pórovité kamenivo, při vhodně zvolené surovinové základně a správném nastavení procesních podmínek výroby, dosahuje pevností 5 až 9 MPa, a to při objemové hmotnosti 1200 kg/m3.

Další předností je velmi rychlá nasákavost, která umožňuje Agloporit v případě použití do betonu a malt okamžitě aplikovat, beze změny konzistence. Dalšími výhodami Agloporitu jsou zejména objemová stálost a vysoká teplotní odolnost, popřípadě velmi dobré tepelně izolační vlastnosti.

Řešení navržené společnostmi Tarpo, spol s r.o. a Svoboda a syn, s.r.o. je unikátní zejména v tom, že není zapotřebí pro výrobu umělého kameniva kontinuálně dodávat velké množství zemního plynu, které se pohybuje kolem hranice 10 m3 na 1 m3 kameniva. V případě nové technologie je využití tohoto energetického média nezbytné pouze pro první zapálení.

Nejen tím, ale využitím poměrně jednoduchých a moderních zařízení se náklady na výrobu podstatně sníží. Dále se na základě výzkumných činností podařilo výrazným způsobem zvýšit pevnost kameniva a to z cca 2,5 MPa, až na 10 MPa. Dále je nutné připomenout, že pro výrobu Agloporitu bude využito dosud nevyužitelné suroviny s vysokým obsahem zbytkové energie.

Agloporit

Agloporit je lehké umělé pórovité kamenivo vyráběné spékáním hnědouhelných, černouhelných, případně antracitických popílků a jiných příměsí. Je vhodný jak pro výrobu izolačních, výplňových, alei konstrukčních betonů. Z obzvlášť pevného Agloporitu můžeme vyrobit železobetonové i předpjaté konstrukční prvky.

Výhodou agloporitu je nízká objemová hmotnost, objemová a teplotní stálost, rychlá nasákavost a poměrně vysoká pevnost.

k3339043 k6058171 images (7) k12346896