logo

lehké umělé kamenivo
určené pro stavebnictví

l1
l4
l2

Nové výzkumné centrum již provozu

Naše společnost v nedávné době realizovala v rámci rozvojové strategie projektový záměr spojený se vznikem nového výzkumného pracoviště / kapacity.

Projekt je veden pod názvem: VÝZKUMNÉ CENTRUM ZAMĚŘENÉ NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ, který byl spolufinancován Evropskou unií.

Účelem projektu bylo založení nové infrastruktury pro výzkum a vývoj.

Rádi Vám touto cestou umožnníme přístup formou komerční služby. V případě zájmu o naše služby, případně spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Toto centrum nám umožní Vám poskytnout zejména tyto služby:

– Ověření podmínek výroby lehkých spékaných kameniv, AGLOPORIT.
– Ověření podmínek PELETIZACE jemnozrnných materiálů.
– Návrh lehkých vysokohodnotných BETONŮ, včetně možnosti ověření výroby dílců.
– Vývoj betonů pro specifické účely.
– Návrh a ověření podmínek zpracování VEP.

Bližší informace:
WWW.SASBRNO-VYZKUM.CZ
Email: vyzkum@sasbrno.cz
Tel.: +420 531 029 311