logo

lehké umělé kamenivo
určené pro stavebnictví

l1
l4
l2

Balisticky odolné směsy – nový projekt naší společnosti

V letošním roce se naše společnost pustila do řešení nového projektu zaměřeného na balisticky odolné směsy.

Předmětem projektu je provedení a vyhodnocení balistických zkoušek na připravených vzorcích betonových směsí. Balistické zkoušky budou provedeny kvalifikovaným personálem podle zavedených norem a certifikovaných metodik pod vedením národní autority Vojenského výzkumného ústavu, s. p. pro STANAG 4569 a STANAG 2920.

Název projektu: Vývoj balisticky odolných konstrukcí při použití nejnovějších materiálů a progresivní technologie úpravy kameniva

Doba realizace projektu: 2021 – 2022

Cíl projektu: Cílem projektu je optimalizace samotného složení betonové směsi, návrh a ověření nosné konstrukce pro přichycení vzorků. Vzorky betonových směsí budou ostřelovány vybranými projektily a bude hodnocena jejich balistická odolnost. Výsledkem služby budou protokoly obsahující výsledky balistických zkoušek všech testovaných vzorků včetně hodnocení odolnosti proti projektilům příslušné úrovně ochrany.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.