logo

lehké umělé kamenivo
určené pro stavebnictví

l1
l4
l2

Pracujeme na novém projektu

Projekt je zaměřen na praktické využití tuhých energetických odpadů při výrobě umělého spékaného kameniva. V současné době v rámci výzkumu a vývoje je ověřováno nové technologické zařízení, které má za cíl umožnit zpracování vedlejších energetických odpadů a produktů formou výroby lehkého umělého kameniva využitelného i ve velmi náročných aplikacích, dále lehké vysoko-pevnostní betony a kompozitní materiály s vysokou odolností při tepelném namáhání. Hlavní náplní řešeného projektu je velmi důležitá a zcela zásadní změna podmínek výroby kameniva.

Název projektu: Nová progresivní technologie výroby lehkého vysokopevnostního kameniva

Doba realizace projektu: 2016 – 2018

Cíl projektu: V praktických podmínkách ověřit energeticky, ekonomicky a ekologicky velmi úspornou technologii výroby umělého kameniva

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.