logo

lehké umělé kamenivo
určené pro stavebnictví

l1
l4
l2
Agloporit je na našem území znám již několik desetiletí. Kolem roku 1970 byla na našem území zprovozněna agloporitka s cílem vyrábět cca 100 000 tun kameniva za rok. Krátce po zprovoznění se však našlo jiné využití pro černouhelný popílek a od nákladného projektu se odstoupilo. Jednalo se o popílek, který obsahoval jen nepatrné množství uhlíku (do 4%), výroba agloporitu vyžaduje v optimálním případě rozmezí 7-10 %.

To nutilo výrobce přidávat do suroviny jistý podíl uhelné moučky, což zvyšovalo náklady na výrobu. V období krátce po zprovoznění výrobního závodu dobu bylo zjištěno, že přidáním samotného popílku jako příměsi do betonu se mohou zlepšit některé jeho fyzikálně mechanické parametry betonových konstrukcí. Zejména tato situace zapříčinila ukončení nákladného projektu. Na základě toho zůstala celá řada stavebních akcí nedokončena a muselo se využít náhradních zdrojů. I přes to se jej stihlo použít do řady stavebních konstrukcí. Z výše uvedeného vyplývá, že termín Agloporit není tuzemskému trhu cizí.

Současné české stavitelství výrazněji lehkých betonů nevyužívá, což je dáno vysokou cenou lehkého kameniva (např. Liapor, Pollytag). Některé zahraniční trhy (Velká Británie, Holandsko apod.) disponovaly americkou technologií pro výrobu umělého kameniva ze spékaných popílků, která je velmi energeticky náročná a zastaralá, a tak své závody zrušily. V současné době se jim vyplatí nakupovat kamenivo od společnosti Lytag, která tuto energeticky náročnou technologii dále provozuje. Tento závod se nachází v polském Gdaňsku. Její umělé kamenivo Pollytag je dodáváno ve velkém množství do západní Evropy, zejména Velká Británie, Nizozemí, apod., kde se využívá zejména pro výrobu lehkých betonových konstrukcí i velmi významného charakteru a rekonstrukcí historických objektů.

V České Republice je Agloporitu nejbližší kamenivo Liapor, které se vyrábí výpalem v rotačních pecích při vysokých teplotách – cca 1 100 °C – a to ze speciálních cyprisových jílů. Má také na povrchu slinutou vrstvu a uvnitř pórovitou strukturu tvořenou redukčním jádrem. V porovnání s Agloporitem má nižší pevnost, často nižší objemovou hmotnost a delší dobu potřebnou pro úplné nasáknutí. Liapor je dále možné vyrábět ve frakcích od cca 1mm, Agloporit od velikosti 4 mm.